ZAPRI

/

POGOJI IN DOLOČILA

PREGLED

To spletno mesto je trenutno v lasti in upravljanju KAIHER Corporation. Na celotnem spletnem mestu kaiher.com daje to spletno mesto, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem spletnem mestu, na voljo uporabnikom pod pogojem, da sprejmete vse pogoje, pravila in obvestila, navedena tukaj.

Z obiskom našega spletnega mesta in/ali nakupom pri nas sodelujete v naši "storitvi" in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji ("POGOJI", "Pogoji"), vključno z vsemi dodatnimi pogoji, ki so navedeni tukaj in/ali so na voljo prek hiperpovezave. Ti POGOJI veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, med drugim za uporabnike, ki so brskalniki, prodajalci, stranke, prodajalci in/ali avtorji vsebine.

Pred dostopom do našega spletnega mesta ali njegovo uporabo pozorno preberite te POGOJE. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti POGOJI. Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletnega mesta ali uporabljati storitev. Če se ti Pogoji štejejo za ponudbo, je njen sprejem izrecno omejen na te Pogoje.

Za vse nove funkcije ali orodja, ki so dodana trenutni trgovini, prav tako veljajo Pogoji uporabe. Na tej strani si lahko kadar koli ogledate najnovejšo različico Pogojev poslovanja. Pridržujemo si pravico, da posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh Pogojev z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spremembe na tej strani. Nadaljnja uporaba spletnega mesta ali dostop do njega po objavi sprememb pomeni, da se s temi spremembami strinjate.

ODDELEK 1 - POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

S sprejetjem teh POGOJEV izjavljate, da ste vsaj polnoletni v državi, v kateri prebivate, ali da ste polnoletni v državi, v kateri prebivate, in ste se strinjali, da lahko to spletno mesto uporabljate tudi mladoletni odvisni osebi.
Naših izdelkov ne smete uporabljati v nezakonite ali nedovoljene namene, prav tako pa z uporabo storitve ne smete kršiti zakonov v vaši jurisdikciji (med drugim tudi zakonov o avtorskih pravicah).
Ne smete prenašati črvov, virusov ali kakršne koli druge kode uničujoče narave.
Neupoštevanje ali kršenje katerega koli od pogojev bo povzročilo takojšnjo prekinitev storitve.

ODDELEK 2 - SPLOŠNI POGOJI

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga zavrnemo zagotavljanje storitev komur koli.
Zavedate se, da se vaša vsebina (razen podatkov o kreditni kartici) lahko prenaša v nešifrirani obliki in vključuje (a) prenose po različnih omrežjih in (b) spremembe za prilagajanje tehničnim zahtevam za povezovanje omrežij ali naprav. Podatki o kreditnih karticah so pri prenosu prek omrežij vedno šifrirani.
Strinjate se, da brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali nobenega dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega se storitev zagotavlja. .
Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so namenjeni le za lažje razumevanje in ne omejujejo ali kakor koli vplivajo na te pogoje.

ODDELEK 3 - TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ

Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če informacije na tem spletnem mestu niso točne, popolne ali posodobljene. Gradivo na tem spletišču je namenjeno le informiranju in se ne sme uporabljati kot edina podlaga za sprejemanje odločitev brez posvetovanja s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali najnovejšimi viri informacij. Na gradivo na tem spletnem mestu se lahko zanesete na lastno odgovornost.
To spletno mesto lahko vsebuje nekatere zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije nujno niso aktualne in so na voljo le v informativne namene. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodabljati informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

ODDELEK 4 - SPREMEMBE STORITEV IN CEN

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo ali ukinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino).
Vam ali tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ali trajno prekinitev storitve.

DEL 5 - IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)

Nekateri izdelki ali storitve so lahko na voljo samo prek spletnega mesta. Teh izdelkov ali storitev je lahko omejena količina, zato jih je mogoče vrniti ali zamenjati le v skladu z našim pravilnikom o vračanju.
Potrudili smo se, da bi čim natančneje prikazali barve in slike naših izdelkov v trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz katere koli barve na računalniškem monitorju natančen.
Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, geografski regiji ali jurisdikciji. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da omejimo količino izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vse opise izdelkov ali cene lahko po lastni presoji kadar koli spremenimo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prenehamo uporabljati kateri koli izdelek. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, če je prepovedana.
Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali pridobite, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo napake v storitvi odpravljene.

DEL 6 - TOČNOST PODATKOV O OBRAČUNU IN RAČUNU

Pridržujemo si pravico do zavrnitve vsakega naročila, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, gospodinjstvo ali naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana prek istega uporabniškega računa, iste kreditne kartice in/ali naročila z istim naslovom za izdajo računa in/ali odpremo. Če spremenimo ali prekličemo vaše naročilo, vas bomo o tem poskušali obvestiti na e-poštni naslov in/ali računski naslov/telefonsko številko, ki ste ju navedli ob oddaji naročila. Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prepovemo naročila, za katera se po naši presoji zdi, da so jih oddali trgovci, preprodajalci ali distributerji.

Strinjate se, da boste za vse nakupe, opravljene v naši trgovini, zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z e-poštnim naslovom ter številkami kreditnih kartic in datumi poteka veljavnosti, da bomo lahko opravili transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več informacij si oglejte naš pravilnik o vračanju.

ODDELEK 7 - NEOBVEZNI INSTRUMENTI

Lahko vam omogočimo dostop do orodij tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, spremljanja ali vnosa.
Potrjujete in se strinjate, da dostop do teh orodij zagotavljamo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo" brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli potrditve. Za uporabo izbirnih orodij tretjih oseb ali v zvezi z njo ne bomo na noben način odgovarjali.
Vsako uporabo neobveznih orodij, ki so na voljo na tem spletnem mestu, izvajate na lastno odgovornost in po lastni presoji ter se morate prepričati, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi orodja zagotavljajo zadevni ponudniki tretjih oseb, in da jih sprejemate.
V prihodnosti lahko prek spletnega mesta ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve bodo prav tako veljale te POGOJE.

ODDELEK 8 - POVEZAVE S TRETJIMI OSEBAMI

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vsebujejo gradiva tretjih oseb.
Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za preverjanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti ter ne jamčimo in nismo odgovorni za nobeno gradivo ali spletna mesta tretjih oseb ali katero koli drugo gradivo, izdelke ali storitve tretjih oseb.
Ne odgovarjamo za nobeno škodo ali poškodbe v zvezi z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali drugih transakcij, opravljenih v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Pred sklenitvijo transakcije natančno preberite pravila in prakse tretjih oseb ter se prepričajte, da jih razumete. Pritožbe, zahtevke, pomisleke ali vprašanja o izdelkih tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.

ODDELEK 9 - VAŠE PRIPOMBE, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGA OPAŽANJA

Če na našo zahtevo predložite določeno gradivo (npr. prijave na tekmovanje) ali brez naše zahteve predložite ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi prek spleta, e-pošte, po pošti ali kako drugače (skupaj "komentarji"), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev uredimo, kopiramo, objavimo, distribuiramo, prevedemo in drugače uporabimo vse komentarje, ki nam jih predložite. Nismo in ne bomo dolžni (1) ohranjati zaupnosti pripomb, (2) vam izplačati nadomestila za pripombe ali (3) odgovoriti na pripombe.
Po lastni presoji lahko spremljamo, urejamo ali odstranimo vsebino, ki je nezakonita, žaljiva, grozeča, žaljiva, obrekljiva, pornografska, nespodobna ali kako drugače sporna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te pogoje, vendar k temu nismo zavezani. .
Strinjate se, da s svojimi komentarji ne boste kršili pravic nobene tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnimi ali drugimi osebnimi ali lastninskimi pravicami. Poleg tega se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali žaljivega ali nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se izdajati za nekoga drugega ali zavajati nas ali katero koli tretjo osebo glede izvora komentarja. Za vse svoje komentarje in njihovo točnost ste odgovorni sami. Za komentarje, ki jih predložite vi ali katera koli tretja oseba, ne prevzemamo nobene odgovornosti in ne odgovarjamo zanje.

ODDELEK 10 - OSEBNI PODATKI

Za vaše posredovanje osebnih podatkov prek trgovine velja naš pravilnik o zasebnosti.

ODDELEK 11 - NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE

Občasno se na našem spletnem mestu ali storitvi lahko pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške pošiljanja izdelkov, čas pošiljanja in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila (tudi po tem, ko ste oddali naročilo) popravimo morebitne napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije ali prekličemo naročila, če so informacije v storitvi ali povezani spletni strani netočne.
Ne prevzemamo obveznosti, da bomo posodabljali, popravljali ali pojasnjevali kakršne koli informacije v storitvi ali katerem koli povezanem spletnem mestu, vključno z informacijami o cenah, razen če to zahteva zakon. Noben določen datum posodobitve ali osvežitve, uporabljen v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, ne sme pomeniti, da so bile vse informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

ODDELEK 12 - PREPOVEDANE UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih uporabe, ne smete uporabljati spletnega mesta ali njegove vsebine: (a) za nezakonite namene; (b) za spodbujanje drugih k nezakonitim dejanjem ali sodelovanju pri njih; (c) za kršenje lokalnih, britanskih ali mednarodnih zakonov, pravil, predpisov ali odlokov; (d) za kršenje naših pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine drugih; (e) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, očrniti, diskreditirati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti, rase, starosti, narodnosti ali invalidnosti; (f) navajati lažnih ali zavajajočih informacij; (g) prenašati ali nalagati virusov ali druge zlonamerne kode, ki bo ali bi lahko bila uporabljena na kakršen koli način, ki vpliva na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta; (h) za zbiranje ali sledenje osebnih podatkov o drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, ribarjenje, farmacijo, pretvarjanje, pajkanje, brskanje ali strganje; (j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) za vmešavanje v varnostne funkcije storitve ali povezanih spletnih mest, drugih spletnih mest ali interneta ali izogibanje tem funkcijam. Pridržujemo si pravico, da prekličemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta zaradi kršitve katere koli od prepovedanih uporab; ali (k) zaradi vmešavanja v varnostne funkcije storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta ali izogibanja tem funkcijam. Pridržujemo si pravico, da prekličemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta zaradi kršitve katere koli od prepovedanih uporab ali (k) vmešavanja v varnostne funkcije storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta, drugih spletnih mest ali interneta ali izogibanja tem funkcijam. Pridržujemo si pravico, da prekličemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta zaradi kršitve katere koli od prepovedanih uporab.

13. POGLAVJE - ODKLONITEV JAMSTEV; OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, ne zagotavljamo ali jamčimo, da bo vaša uporaba naših storitev neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.
Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko dobite z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.
Strinjate se, da lahko občasno odstranimo storitev za nedoločen čas ali jo kadar koli prekličemo brez predhodnega obvestila.
Izrecno se strinjate, da storitev uporabljate ali ne uporabljate na lastno odgovornost. Storitev ter vsi izdelki in storitve, ki so vam na voljo prek storitve, so (razen če to izrecno navedemo) na voljo "takšni, kakršni so" in "na voljo" za vašo uporabo, brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih izjav, jamstev ali pogojev, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi ali pogoji o primernosti za prodajo, prodajni kakovosti, primernosti za določen namen, trajnosti, naslovu in nedotakljivosti.
posredovane ali drugače dane na voljo prek storitve, tudi če ste bili obveščeni o možnosti takšnega posredovanja. Ker nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, bo v takšnih državah ali jurisdikcijah naša odgovornost omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

ODDELEK 14 ODGOVORNOST

Strinjate se, da nas in naše starše, hčerinske družbe, povezane družbe, partnerje, uradnike, direktorje, zastopnike, izvajalce, dajalce licenc, ponudnike storitev, podizvajalce, dobavitelje, pripravnike in zaposlene razbremenite vseh zahtevkov, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki jih je vložila tretja oseba zaradi vaše kršitve ali zaradi nje. teh Pogojev ali dokumentov, na katere se sklicujejo, ali zaradi vaše kršitve katerega koli zakona ali pravic tretje osebe.

ODDELEK 15 - LOČLJIVOST

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh POGOJEV nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, je takšna določba kljub temu izvršljiva v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se šteje za ločenega od teh POGOJEV in takšna ugotovitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

ODDELEK 16 PRENEHANJE

Obveznosti in obveznosti strank, prevzete pred datumom izteka veljavnosti, za vse namene ostanejo v veljavi tudi po prenehanju veljavnosti tega sporazuma.
Ti POGOJI ostanejo veljavni tudi po prekinitvi pogodbe z vaše ali naše strani. Te POGOJE lahko kadar koli prekličete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.
Če po lastni presoji ne izpolnjujete ali sumimo, da ne izpolnjujete katerega koli pogoja ali določbe teh Pogojev, lahko to pogodbo kadar koli prekinemo, ne da bi vas o tem obvestili, vi pa ostanete odgovorni za vse zneske do vključno datuma prekinitve; in/ali v skladu s tem vam lahko zavrnemo dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

ODDELEK 17 - CELOTNA POGODBA

Če ne uveljavljamo ali izvršujemo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev, to ne pomeni, da smo se taki pravici ali določbi odpovedali.
Ti POGOJI ter vsa pravila delovanja in politike, ki jih objavimo na tem spletnem mestu ali v povezavi s storitvijo, predstavljajo celoten sporazum in dogovor med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo vse predhodne ali sočasne ustne ali pisne sporazume, sporočila in predloge med vami in nami (med drugim tudi vse predhodne različice pogojev).
Morebitne nejasnosti pri razlagi teh pogojev se ne smejo razlagati v škodo stranke, ki jih je pripravila.
ODDELEK 18 - VELJAVNO PRAVO

Te POGOJE in vse ločene pogodbe, na podlagi katerih vam zagotavljamo storitve, ureja in razlaga angleško pravo.

ODDELEK 19 - SPREMEMBE POGOJEV

Na tej strani si lahko kadar koli ogledate najnovejšo različico Pogojev in določil.
Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo katerikoli del teh Pogojev z objavo posodobitev in sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spremembe na našem spletnem mestu. Nadaljnja uporaba našega spletnega mesta ali storitve ali dostop do njih po objavi kakršnih koli sprememb teh Pogojev pomeni, da se s temi spremembami strinjate.

ODDELEK 20 - KONTAKTNI PODATKI

Vprašanja v zvezi s pogoji nam pošljite na support@tuomi.store

Strankam se zaračunajo enkratni stroški pošiljanja (vključno z vračili); potrošnikom se zaračuna popolna prepoved ponovne nabave za vračila izdelkov.